ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. OSADNIKÓW ZIEM ZACHODNICH W KOZIELICACH
Nasza kadra
Dokumenty szkolne
Aktualności
Rada Rodziców
Świetlica szkolna
Pedagog
Rozkład jazdy autobusów
Kalendarz dni wolnych
Szkoła      

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  W   KOZIELICACH


Szkoła Podstawowa w Kozielicach rozpoczęła działalność w styczniu 1946 roku jako czteroklasowa placówka oświatowa. Początkowo utworzono dwie klasy uczące się na zmiany w jednej izbie lekcyjnej, a kierownikiem została Wanda Kledyńska. Gdy podniesiono stopień organizacyjny szkoły do siedmiu klas, przeprowadzono kapitalny remont budynku, w wyniku którego szkoła uzyskała dodatkowo cztery izby lekcyjne. Od tej pory zajęcia odbywały się w pięciu wyremontowanych klasach, a do szkoły uczęszczało około 150 uczniów z Kozielic, Rokit, Czarnowa, Łozic  i  Zadeklina. W 1963 r liczba uczniów wzrosła do ponad 200. W roku 1966 zajęcia dydaktyczne odbywały się w siedmiu izbach, w trzech punktach: w budynku macierzystym, w wynajmowanych pomieszczeniach oraz w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej mającej siedzibę w pobliżu szkoły. Rok szkolny 1970/71 rozpoczęto już z dwiema nowymi salami zajęć. W kolejnych latach szkoła rozwijała się i dlatego też podjęto starania rozbudowy szkoły. 11 października 1994roku dokonano uroczystego przecięcia wstęgi w pierwszym skrzydle rozbudowanej szkoły. Kolejny etap budowy zakończono w lutym 1995 roku, oddając do użytku kolejne pomieszczenia oraz sanitariaty. W jednej z większych sal urządzono tymczasowo świetlicę, w której dzieci oczekujące na odjazd do domu mogły odrobić zadania domowe i ciekawie spędzić czas. We wrześniu 1996 roku zakończył się trzeci etap budowy; oddano do użytku pomieszczenia znajdujące się na piętrze, tam też znalazła lokum biblioteka, kuchnia oraz świetlica. Wiosną rozpoczęto prace przy urządzaniu obiektów sportowych. Wśród nich znalazły się boisko do siatkówki i piłki nożnej oraz bezpieczna górka do saneczkowania. Od września 1995roku do Szkoły Podstawowej w Kozielicach uczęszczają uczniowie z ośmiu miejscowości: Łozic,Czarnowa, Siemczyna, Rokit,Zadeklina, Przydarłowa, Mielna, Siemczyna oraz Kozielic. W roku 2002 Rada Gminy podjęła decyzję o budowie hali sportowej. W 2003 roku Uchwałą Rady Gminy Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum w Kozielicach zostały połączone w Zespół Szkół w Kozielicach.

        

 

Obecnie dyrektorem Zespołu jest mgr Beata Rejmer,  zastępcą mgr Magdalena Baranowska, a organem prowadzącym – Urząd Gminy w Kozielicach.

Obecnie w szkole pracuje 32 nauczycieli, dwie Panie w sekretariacie oraz sześć Pań  dbających o porządek i czystość.

 

              Na podstawie kronik szkolnych, biuletynów oraz Leksykonu po oświacie zachodniopomorskiej w latach 1945-2005 - opracowała Jolanta Dobrogowska – nauczyciel Zespołu Szkół w Kozielicach
                                         wrzesień 2010r