ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. OSADNIKÓW ZIEM ZACHODNICH W KOZIELICACH
Szkoła
Projekty UE
Dla ucznia
Plan lekcji i Zastępstwa
Projekty realizowane przez szkołę
Wydarzenia szkolne 2014/2015
Dzień Patrona szkoły
Galeria obrazów Punktu Przedszkolnego w Kozielicach
Program owoce w szkole
Program Szkoła w Ruchu
Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli
Strona główna
           
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/123px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png                                                                                                        
                                        www.bip.gov.pl/files 


 


                 "Dzisiaj należy wiedzieć co trzeba poznać jutro, by radzić sobie pojutrze"


 


                         

                

WIZJA SZKOŁY

 

 

 

Nasza szkoła jest przyjazna i bezpieczna.

 

Panuje w niej atmosfera szacunku i tolerancji.

Jesteśmy gotowi do zmian i ciągłego doskonalenia się.MISJA SZKOŁY

Dążymy do osiągnięcia wizji szkoły poprzez:

·       Tworzenie partnerskiej i bezpiecznej atmosfery wśród uczniów, rodziców  i nauczycieli opartej na bazie wzajemnej akceptacji i szacunku, wzajemnej współpracy oraz pomocy.

·       Promowanie tradycyjnego systemu uznawanych wartości przygotowującego do godnego życia  w społeczeństwie.

·       Poszanowanie indywidualności i różnorodności.

·       Uczenie umiejętności życiowych.

·       Kształtowanie poczucia odpowiedzialności.

·       Utwierdzanie wiary w siebie.

·       Czynienie wartością uczenia się dla siebie, dla życia.

·       Wspieranie pracy zespołowej.

·       Skupienie się na uczeniu umiejętności.

·       Wyposażanie uczniów w umiejętność samodzielnego uczenia się.

·       Zapewnianie silnego wsparcia w uczeniu się.

·       Docenianie kreatywności.

·       Promowanie partnerstwa rodzice – szkoła.

·       Wykorzystywanie nowoczesnych technologii.

·       Konfrontacje z odkryciami zmieniającego się świata.

·       Zapewnianie kadrze właściwego programu szkoleń.

·       Rozwój więzi ze społecznością lokalną.

·       Przygotowanie wychowanków do wyzwań współczesnego świata.

WARTOŚCI JAKIE REPREZENTUJE ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY

·       Uczciwy i bezinteresowny.

·       Odpowiedzialny za siebie i innych.

·       Tolerancyjny,  otwarty na  potrzeby innych.

·       Aktywny i kreatywny.

·       Systematyczny i zorganizowany.

·       Ambitny i pracowity.

·       Rozwijający swoje pasje.

·       Umiejący się uczyć i doceniający wartość nauki.

·       Posługujący się językami obcymi.

·       Dbający o rozwój umysłowy i fizyczny.Strona powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.