ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. OSADNIKÓW ZIEM ZACHODNICH W KOZIELICACH
Szkoła
Projekty UE
Dla ucznia
Plan lekcji i Zastępstwa
Projekty realizowane przez szkołę
Wydarzenia szkolne 2014/2015
Dzień Patrona szkoły
Galeria obrazów Punktu Przedszkolnego w Kozielicach
Program owoce w szkole
Program Szkoła w Ruchu
Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli
Strona główna
WAŻNA INFORMACJA NA TEMAT LEGITYMACJI SZKOLNYCH UWAGA.pdf            


 
 


                 "Dzisiaj należy wiedzieć co trzeba poznać jutro, by radzić sobie pojutrze"


 


                         

                

WIZJA SZKOŁY

 

 

 

Nasza szkoła jest przyjazna i bezpieczna.

 

Panuje w niej atmosfera szacunku i tolerancji.

Jesteśmy gotowi do zmian i ciągłego doskonalenia się.MISJA SZKOŁY

Dążymy do osiągnięcia wizji szkoły poprzez:

·       Tworzenie partnerskiej i bezpiecznej atmosfery wśród uczniów, rodziców  i nauczycieli opartej na bazie wzajemnej akceptacji i szacunku, wzajemnej współpracy oraz pomocy.

·       Promowanie tradycyjnego systemu uznawanych wartości przygotowującego do godnego życia  w społeczeństwie.

·       Poszanowanie indywidualności i różnorodności.

·       Uczenie umiejętności życiowych.

·       Kształtowanie poczucia odpowiedzialności.

·       Utwierdzanie wiary w siebie.

·       Czynienie wartością uczenia się dla siebie, dla życia.

·       Wspieranie pracy zespołowej.

·       Skupienie się na uczeniu umiejętności.

·       Wyposażanie uczniów w umiejętność samodzielnego uczenia się.

·       Zapewnianie silnego wsparcia w uczeniu się.

·       Docenianie kreatywności.

·       Promowanie partnerstwa rodzice – szkoła.

·       Wykorzystywanie nowoczesnych technologii.

·       Konfrontacje z odkryciami zmieniającego się świata.

·       Zapewnianie kadrze właściwego programu szkoleń.

·       Rozwój więzi ze społecznością lokalną.

·       Przygotowanie wychowanków do wyzwań współczesnego świata.

WARTOŚCI JAKIE REPREZENTUJE ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY

·       Uczciwy i bezinteresowny.

·       Odpowiedzialny za siebie i innych.

·       Tolerancyjny,  otwarty na  potrzeby innych.

·       Aktywny i kreatywny.

·       Systematyczny i zorganizowany.

·       Ambitny i pracowity.

·       Rozwijający swoje pasje.

·       Umiejący się uczyć i doceniający wartość nauki.

·       Posługujący się językami obcymi.

·       Dbający o rozwój umysłowy i fizyczny.Strona powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.